I make 4 my city : Zestaw Bocce, muzyczny dywan i baśniowy panel dotykowy

 

le projet
Zestaw Bocce, muzyczny dywan i baśniowy panel dotykowy

Ataneus des Fabricacio - Barcelone  

Zestaw umożliwiający osobom niepełnosprawnym uprawianie dyscypliny sportowej o nazwie Boccia oraz dwa panele dotykowe i dźwiękowe sprzyjające rozwojowi psychomotorycznemu dzieci poprzez ożywianie świata baśni i wywoływanie wrażeń zmysłowych.

Kto, co?
Wszystkie młode osoby pracujące przy tym projekcie cierpią na zespół Aspergera. Są w wieku od 16 do 25 lat i pochodzą z Fundacio Friends, organizacji działającej na rzecz integracji osób autystycznych o wysokim potencjale. W Barcelonie dołączyli do grupy YAMAKERS, której celem jest realizowanie – poprzez produkcję cyfrową – projektów mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w dzielnicach. Ich praca zaowocowała trzema zrealizowanymi projektami: udoskonaleniem zestawu Bocce, który zaproponowany został już na Wyzwaniach 2016, i przystosowaniem go do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową, stworzeniem panelu dźwiękowego i wizualnego umożliwiającego przekazywanie magii baśni dzieciom z zaburzeniami psychomotorycznymi oraz dywanem dotykowo-dźwiękowym zapewniającym dobre samopoczucie dzieci i dostarczającym im różnorakie doznania.

Cel?
Zestaw bocce umożliwi dzieciom niepełnosprawnym ruchowo uprawianie sportu i, w konsekwencji, poprawi ich samopoczucie, zdrowie oraz integrację. Kanał wizualny i dotykowy wykorzystany w drugim projekcie ma na celu łatwiejsze
zobrazowanie baśni dzieciom z ograniczeniami psychomotorycznymi oraz dzieciom, które w bardzo ograniczony sposób reagują na klasyczne czytanie baśni. Natomiast dywan dźwiękowy i dotykowy umożliwia dzieciom zanurzenie się w jakimś świecie (np. morskim) poprzez odkrywanie jego tekstur, kształtów i dźwięków.

Jak?
Realizacje te wymagały od grupy zaznajomienia się ze sprzętem oraz oprogramowaniem FabLab (takim jak Scratch czy Makey Makey), jak również przyjęcia metod pracy zespołowej (warsztaty, terminowość, elastyczność, praca grupowa, negocjacje, ustalanie priorytetów, organizacja itp.), a więc rozwinięcia profesjonalnych zdolności oraz cech osobowych. Te trzy realizacje są dostępne w formie prototypów, które nieustannie są udoskonalane przez zespół FabLab. Można je przystosowywać, modyfikować, personalizować, aby mogło skorzystać z nich jak najwięcej osób, rodzin, nauczycieli itd.

 

partager

 

prix du jury
 

trois autres projets au hasard

Wykorzystanie pracowni FabLab w celu uczynienia z pilotażu drona ogólnodostępnej dyscypliny sportowej: wyprodukowanie niedrogich dronów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i zmagających się z trudnościami motorycznymi, aby mogły cieszyć się sportem i płynącymi z niego korzyściami.

Pilotaż sportowy drona dla wszystkich

FabLab Artilect - Toulouse  

Dźwiękowy dywan do ćwiczeń fizycznych i zabawy dla osób niewidzących: poruszanie się zgodnie z kierunkiem, z którego pochodzą dźwięki, to jednocześnie możliwość doskonałej zabawy oraz rodzaj aktywności fizycznej. To także szansa na przełamanie izolacji.

Magiczny dywan dla osób niewidzących

FabLab Defko Ak Niep - Dakar  

Pochylnia wspomagająca do uprawiania Bocci stworzona w FabLab Solidaire w Bordeaux w celu uczynienia z tego sportu strategicznego dyscypliny sportowej dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia o nazwie Faboccia jest przystosowana do wszystkich sportów wywodzących się z gry w bule oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Faboccia

FabLab 127° Cap Sciences - Bordeaux  

pied le challenge des fablabs solidaires

pied article

Wyszukiwanie