I make 4 my city : Odkrywanie klubów sportowych w Grand Dijon

 

le projet
Odkrywanie klubów sportowych w Grand Dijon

FabLab Kellefabrik - Dijon  

Młodzi ludzie przedwcześnie kończący naukę i gimnazjaliści cierpiący na upośledzenie słuchu tworzą filmy wideo umożliwiające poznawanie przez internet działalności klubów sportowych aglomeracji dijońskiej.

Kto, co?
Czterech gimnazjalistów w wieku od 13 do 14 lat cierpiących na upośledzenie słuchu oraz dwóch młodych ludzi w wieku 16 i 18 lat, którzy przedwcześnie zakończyli naukę, w towarzystwie opiekuna mieli nauczyć się produkcji wideo, organizacji kręcenia zdjęć oraz pracy zespołowej we współpracy z klubami sportowymi. Cel: udostępnienie on-line filmów wideo mających zaspokoić zapotrzebowanie osób niesłyszących i niedosłyszących na informacje dotyczące możliwości uprawiania sportu w mieście.

Cel?
Realizacja projektu wideo zakłada w pierwszej kolejności nauczenie sześciu młodych ludzi wspólnej pracy pomimo dzielących ich różnic, włączenie niepełnosprawności w koncepcję projektu, współpracę z partnerami (takimi jak kluby sportowe) na etapie projektowania, rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie realizacji filmów wideo. Celem samych filmów jest wsparcie osób niesłyszących i niedosłyszących w odkrywaniu możliwości oferowanych przez miasto Dijon w uprawianiu sportu.

Jak?
Pierwszy etap projektu był naznaczony właściwym dla zespołów FabLab Solidaires duchem wzajemnej pomocy, wymiany wiedzy fachowej oraz pracy zespołowej. Kolejnym etapem była praca przygotowawcza i organizacyjna przy kręceniu zdjęć we współpracy z klubami sportowymi. Następnie miało miejsce kręcenie zdjęć w ścisłym tego słowa znaczeniu: wyszukiwanie ujęć, wywiady, montaż. Produkcje wideo będą dostępne na stronie internetowej FabLab i rozpowszechniane w sieciach społecznościowych wśród osób cierpiących na upośledzenie słuchu, zainteresowanych uprawianiem sportu w Grand Dijon.

 

partager

 

 

trois autres projets au hasard

Prototyp sportowego wózka inwalidzkiego umożliwiającego lepsze włączenie osób niepełnosprawnych w życie sportowe i społeczne w Tunezji.

Inteligentny wózek

FabLab Jeunes Science de Tunisie - Tunis  

Platforma Open Source umożliwiająca współtworzenie na nowo dyscyplin sportowych i uczynienie ich bardziej przyjemnymi, praktycznymi i motywującymi… a to wszystko dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, postawie solidarności oraz społeczności twórców sportowych.

Sporty open source

FabLab Egyt - Le Caire  

Zestaw umożliwiający osobom niepełnosprawnym uprawianie dyscypliny sportowej o nazwie Boccia oraz dwa panele dotykowe i dźwiękowe sprzyjające rozwojowi psychomotorycznemu dzieci poprzez ożywianie świata baśni i wywoływanie wrażeń zmysłowych.

Zestaw Bocce, muzyczny dywan i baśniowy panel dotykowy

Ataneus des Fabricacio - Barcelone  

pied le challenge des fablabs solidaires

pied article

Wyszukiwanie