I make 4 my city : Strona „Wybierz sport”

 

Projekt
Strona „Wybierz sport”

FabLab coh@bit - Bordeaux  

Strona internetowa sprzyjająca współpracy, łącząca osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi w celu wspólnego uprawiania sportu. Znalezienie odpowiedniego sportu w pobliżu miejsca zamieszkania dla zapewnienia integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi w dziedzinie sportu!

Kto, co?
Czterech młodych, bezrobotnych ludzi w wieku od 20 do 25 lat wykorzystuje swoją wiedzę i zasoby pracowni FabLab Solidaire w celu stworzenia strony internetowej mającej na celu zapewnienie integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi w ramach wspólnego uprawiania sportu.

Cel?
Zapewnienie osobom sprawnym i niepełnosprawnym możliwości nawiązania kontaktu w celu wspólnego uprawiania sportu w najbliższej okolicy, proponowanie uproszczonych zasad gry i/lub przystosowanie gry do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyszukiwanie na mapie regionalnej miejsc przystosowanych do przyjęcia osób niepełnosprawnych, stworzenie forum będącego miejscem dyskusji i wymiany informacji na temat zbliżających się wydarzeń sportowych.

Jak?
Programowanie komputerowe pozwoliło wykonać szkielet strony internetowej z różnymi zakładkami i możliwościami wyboru: wyszukiwanie według dyscyplin sportu i/lub rodzaju niepełnosprawności, dostęp do zasad obowiązujących w każdej dyscyplinie sportowej, proponowanie nowych zasad, lepiej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych itp. Animowany film wideo 3D oraz w pełni cyfrowe efekty specjalne w układzie graficznym, stworzone przez jedną z młodych osób, zapewniły stronie niepowtarzalność i oryginalność: szkice, ilustracje, sekwencje, zakończenie.

 

udostępnij

 

 

Trzy inne losowo wybrane projekty...

Platforma Open Source umożliwiająca współtworzenie na nowo dyscyplin sportowych i uczynienie ich bardziej przyjemnymi, praktycznymi i motywującymi… a to wszystko dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, postawie solidarności oraz społeczności twórców sportowych.

Sporty open source

FabLab Egyt - Le Caire  

Zaproponowanie młodym Madagaskarczykom z amputowanym przedramieniem protezy umożliwiającej uprawianie tej olimpijskiej dyscypliny sportu. To prawdziwe społeczne spoiwo w kraju, gdzie nikt nie może pozwolić sobie na zakup protezy.

Bioniczna ręka do gry w kule

FabLab Mamiratra - Antananarivo  

Pochylnia wspomagająca do uprawiania Bocci stworzona w FabLab Solidaire w Bordeaux w celu uczynienia z tego sportu strategicznego dyscypliny sportowej dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia o nazwie Faboccia jest przystosowana do wszystkich sportów wywodzących się z gry w bule oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Faboccia

FabLab 127° Cap Sciences - Bordeaux  

Wyzwanie dla zespołów FabLab Solidaire

W pracowniach FabLab Solidaire młodzi ludzie odkrywają produkcję cyfrową. Dzisiaj wyzwanie Imake4MyCity zachęca ich do tworzenia rozwiązań umożliwiających uprawianie sportu przez wszystkich i w każdym miejscu, sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych w sporcie oraz zmieniających sposób postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo. A zatem zmniejszających nierówności.