I make 4 my city : Magiczny dywan dla osób niewidzących

 

Projekt
Magiczny dywan dla osób niewidzących

FabLab Defko Ak Niep - Dakar  

Dźwiękowy dywan do ćwiczeń fizycznych i zabawy dla osób niewidzących: poruszanie się zgodnie z kierunkiem, z którego pochodzą dźwięki, to jednocześnie możliwość doskonałej zabawy oraz rodzaj aktywności fizycznej. To także szansa na przełamanie izolacji.

Kto, co?
Dwoje młodych ludzi w wieku 20 i 25 lat postanawia pomóc żyjącym w odizolowaniu osobom słabowidzącym lub niewidzącym, głównie tym, którzy stracili wzrok niedawno i przebywają w centrach medycznych lub szpitalach usytuowanych w pobliżu pracowni FabLab. Dywan, który wymyślili i stworzyli, pobudza zmysł słuchu graczy, którzy wykonują choreografię odpowiednio do pochodzenia dźwięków.

Cel?
W Dakarze osoby niewidzące nie mają możliwości uprawiania sportu i w takich warunkach niezwykle trudno im powrócić do aktywności fizycznej lub reedukacji.
Dywan pomaga rozwiązać ten problem, wykorzystując kanał słuchowy w celu pobudzenia takich osób do wykonywania ruchów. Jest interaktywny i zabawny, a przez to bardziej stymulujący.

Jak?
Dywan jest wyposażony w cztery czujniki, przyciski dotykowe i cztery głośniki rozmieszczone w układzie krzyżowym. Gracz staje na środku i stawia stopę tam, skąd jego zdaniem dobiega dźwięk. Dźwięki łączą się ze sobą, a sygnały zachęty nagradzają rożne poziomy stworzonej przez poruszającą się osobę choreografii. Oprócz pracy projektowej i programowania w pracowni FabLab, do wykonania dywanu młodzi ludzie wykorzystali technikę cięcia laserowego oraz drukarkę 3D.

 

udostępnij

 

 

Wyzwanie dla zespołów FabLab Solidaire

W pracowniach FabLab Solidaire młodzi ludzie odkrywają produkcję cyfrową. Dzisiaj wyzwanie Imake4MyCity zachęca ich do tworzenia rozwiązań umożliwiających uprawianie sportu przez wszystkich i w każdym miejscu, sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych w sporcie oraz zmieniających sposób postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo. A zatem zmniejszających nierówności.

Wyszukiwanie