I make 4 my city : Magiczny dywan dla osób niewidzących

 

le projet
Magiczny dywan dla osób niewidzących

FabLab Defko Ak Niep - Dakar  

Dźwiękowy dywan do ćwiczeń fizycznych i zabawy dla osób niewidzących: poruszanie się zgodnie z kierunkiem, z którego pochodzą dźwięki, to jednocześnie możliwość doskonałej zabawy oraz rodzaj aktywności fizycznej. To także szansa na przełamanie izolacji.

Kto, co?
Dwoje młodych ludzi w wieku 20 i 25 lat postanawia pomóc żyjącym w odizolowaniu osobom słabowidzącym lub niewidzącym, głównie tym, którzy stracili wzrok niedawno i przebywają w centrach medycznych lub szpitalach usytuowanych w pobliżu pracowni FabLab. Dywan, który wymyślili i stworzyli, pobudza zmysł słuchu graczy, którzy wykonują choreografię odpowiednio do pochodzenia dźwięków.

Cel?
W Dakarze osoby niewidzące nie mają możliwości uprawiania sportu i w takich warunkach niezwykle trudno im powrócić do aktywności fizycznej lub reedukacji.
Dywan pomaga rozwiązać ten problem, wykorzystując kanał słuchowy w celu pobudzenia takich osób do wykonywania ruchów. Jest interaktywny i zabawny, a przez to bardziej stymulujący.

Jak?
Dywan jest wyposażony w cztery czujniki, przyciski dotykowe i cztery głośniki rozmieszczone w układzie krzyżowym. Gracz staje na środku i stawia stopę tam, skąd jego zdaniem dobiega dźwięk. Dźwięki łączą się ze sobą, a sygnały zachęty nagradzają rożne poziomy stworzonej przez poruszającą się osobę choreografii. Oprócz pracy projektowej i programowania w pracowni FabLab, do wykonania dywanu młodzi ludzie wykorzystali technikę cięcia laserowego oraz drukarkę 3D.

 

partager

 

 

trois autres projets au hasard

Uniwersalny adapter zastępujący rękę, do trzymania rakiety tenisowej przez osoby niepełnosprawne lub po amputacji ręki: dostosowany do każdej budowy kończyny górnej i wszystkich rodzajów rakiet!

Adapter do rakiety

FabLab Albilab - Albi  

Zestaw umożliwiający osobom niepełnosprawnym uprawianie dyscypliny sportowej o nazwie Boccia oraz dwa panele dotykowe i dźwiękowe sprzyjające rozwojowi psychomotorycznemu dzieci poprzez ożywianie świata baśni i wywoływanie wrażeń zmysłowych.

Zestaw Bocce, muzyczny dywan i baśniowy panel dotykowy

Ataneus des Fabricacio - Barcelone  

Przystosowanie dwóch tradycyjnych dyscyplin sportowych (szarantejskiej i brazylijskiej) do potrzeb osób na wózku inwalidzkim. W FabLab Solidaire w Grenoble młodzi ludzie borykający się z trudnościami motorycznymi uczynili te sporty bardziej przystępnymi.

Peteca i rzut kapciem

FabLab la Casemate - Grenoble  

pied le challenge des fablabs solidaires

pied article

Wyszukiwanie