Ochrona prywatności

Wydawca

Orange Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wg prawa francuskiego z kapitałem zakładowym w wysokości 10 595 541 532 euro
Rejestr handlowy i przedsiębiorstw Paryż 380 129 866
Siedziba spółki: 111, quai du Président Roosevelt, 92449 Issy-les-Moulineaux, Francja
numer telefonu: + 33 1 44 44 22 22
Dyrektor ds. publikacji: Stéphane Richard

Orange, logotypy Fundacji Orange oraz Orange, a także każdy inny produkt lub usługa Orange, o jakich mowa na stronie internetowej, stanowią znak towarowy Orange Brand Services Limited („Orange”), spółki Grupy.

Kredyty

Kredyty fotograficzne: media Fundacji Orange
Ergonomia, projekt graficzny, Rozwój i integracja: Orange
Hosting: Orange Applications for Business

 

Wyszukiwanie