I make 4 my city : Pilotaż sportowy drona dla wszystkich

 

Projekt
Pilotaż sportowy drona dla wszystkich

FabLab Artilect - Toulouse  

Wykorzystanie pracowni FabLab w celu uczynienia z pilotażu drona ogólnodostępnej dyscypliny sportowej: wyprodukowanie niedrogich dronów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i zmagających się z trudnościami motorycznymi, aby mogły cieszyć się sportem i płynącymi z niego korzyściami.

Kto, co?
Pięciu młodych ludzi w wieku od 12 do 16 lat, należących do stowarzyszenia Elheva i zespołu FabLab Solidaire, chce uczynić z pilotażu drona dyscyplinę sportową dostępną dla wszystkich: dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, osób młodych bez środków pieniężnych etc.

Cel?
Pomoc osobom, które nie dysponują środkami finansowymi na zakup drona, w wyprodukowaniu go we własnym zakresie; zapewnienie osobom niepełnosprawnym lub starszym możliwości indywidualnego lub zespołowego uprawiania sportu z wykorzystaniem odpowiednio przystosowanego sprzętu; sprzyjanie dzieleniu się wiedzą i wrażeniami. Wolność i wzajemna pomoc!

Jak?
Sprzęt dostępny w pracowni FabLab pozwala na projektowanie dronów odpowiednio przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z trudnościami motorycznymi po wcześniejszej identyfikacji rodzaju upośledzenia czy trudności. Możliwe jest skonstruowanie dronów np. z odpowiednio zmodyfikowanym sterowaniem lub okularami. Osoby doświadczone udzielają pomocy pozostałym. Organizowane są spotkania sportowe mające na celu rozwijanie możliwości osób borykających się z trudnościami: zmysłu orientacji, precyzji, koordynacji, obserwacji, koncentracji.

 

udostępnij

 

 

Trzy inne losowo wybrane projekty...

Digitalizacja tradycyjnych gier w celu ich uatrakcyjnienia i zapewnienia ich większej dostępności, przebudowa parku atrakcji w dostępne dla wszystkich miejsce do uprawiania sportu oraz przystosowanie kajaka do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5 gier i sportów Breakers

Breakers - Madrid, Valencia, Barcelona-Castelldefels, Bilbao  

Dźwiękowy dywan do ćwiczeń fizycznych i zabawy dla osób niewidzących: poruszanie się zgodnie z kierunkiem, z którego pochodzą dźwięki, to jednocześnie możliwość doskonałej zabawy oraz rodzaj aktywności fizycznej. To także szansa na przełamanie izolacji.

Magiczny dywan dla osób niewidzących

FabLab Defko Ak Niep - Dakar  

Platforma Open Source umożliwiająca współtworzenie na nowo dyscyplin sportowych i uczynienie ich bardziej przyjemnymi, praktycznymi i motywującymi… a to wszystko dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, postawie solidarności oraz społeczności twórców sportowych.

Sporty open source

FabLab Egyt - Le Caire  

Wyzwanie dla zespołów FabLab Solidaire

W pracowniach FabLab Solidaire młodzi ludzie odkrywają produkcję cyfrową. Dzisiaj wyzwanie Imake4MyCity zachęca ich do tworzenia rozwiązań umożliwiających uprawianie sportu przez wszystkich i w każdym miejscu, sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych w sporcie oraz zmieniających sposób postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo. A zatem zmniejszających nierówności.