I make 4 my city : Pilotaż sportowy drona dla wszystkich

 

le projet
Pilotaż sportowy drona dla wszystkich

FabLab Artilect - Toulouse  

Wykorzystanie pracowni FabLab w celu uczynienia z pilotażu drona ogólnodostępnej dyscypliny sportowej: wyprodukowanie niedrogich dronów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i zmagających się z trudnościami motorycznymi, aby mogły cieszyć się sportem i płynącymi z niego korzyściami.

Kto, co?
Pięciu młodych ludzi w wieku od 12 do 16 lat, należących do stowarzyszenia Elheva i zespołu FabLab Solidaire, chce uczynić z pilotażu drona dyscyplinę sportową dostępną dla wszystkich: dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, osób młodych bez środków pieniężnych etc.

Cel?
Pomoc osobom, które nie dysponują środkami finansowymi na zakup drona, w wyprodukowaniu go we własnym zakresie; zapewnienie osobom niepełnosprawnym lub starszym możliwości indywidualnego lub zespołowego uprawiania sportu z wykorzystaniem odpowiednio przystosowanego sprzętu; sprzyjanie dzieleniu się wiedzą i wrażeniami. Wolność i wzajemna pomoc!

Jak?
Sprzęt dostępny w pracowni FabLab pozwala na projektowanie dronów odpowiednio przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z trudnościami motorycznymi po wcześniejszej identyfikacji rodzaju upośledzenia czy trudności. Możliwe jest skonstruowanie dronów np. z odpowiednio zmodyfikowanym sterowaniem lub okularami. Osoby doświadczone udzielają pomocy pozostałym. Organizowane są spotkania sportowe mające na celu rozwijanie możliwości osób borykających się z trudnościami: zmysłu orientacji, precyzji, koordynacji, obserwacji, koncentracji.

 

partager

 

 

trois autres projets au hasard

pied le challenge des fablabs solidaires

pied article

Wyszukiwanie