I make 4 my city

Wyzwanie dla Solidarnych Fab Labów

Projekt
StaRoad

FabLab FabLab Trójmiasto - Gdansk

Początkowo grupa FabLab Trójmiasto była podzielona na dwa zespoły. Członkowie każdego z nich mieli pracować nad prototypem interaktywnego oświetlenia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi pomysłami wybrano projekt StaRoad, czyli sieć oświetlenia interaktywnego, której działanie opiera się na czujnikach dźwięku i ruchu. Kiedy czujniki rozpoznają ruch lub dźwięk w swojej strefie zasięgu, włączają się wszystkie lampy – w ten sposób obszar, na którym wykorzystywany jest system, zostaje oświetlony.

Celem projektu jest stworzenie inteligentnego systemu oświetlenia, który mógłby być wykorzystywany w takich miejscach w częściach miast, w których zwykle brakuje oświetlenia : w parkach, lasach, zagajnikach itp.

udostępnij

Trzy inne losowo wybrane projekty...