I make 4 my city : Bioniczna ręka do gry w kule

 

le projet
Bioniczna ręka do gry w kule

FabLab Mamiratra - Antananarivo  

Zaproponowanie młodym Madagaskarczykom z amputowanym przedramieniem protezy umożliwiającej uprawianie tej olimpijskiej dyscypliny sportu. To prawdziwe społeczne spoiwo w kraju, gdzie nikt nie może pozwolić sobie na zakup protezy.

Kto, co?
Pięciu młodych ludzi, w tym jedna dziewczyna – wszyscy studenci w wieku 22 lat, spośród których niektórzy przedwcześnie zakończyli naukę – postanowiło uczynić grę petanque dostępną dla osób niepełnosprawnych, projektując i wykonując niedrogą protezę. Oprócz korzyści płynących z uprawiania sportu, petanque jest również narzędziem do tworzenia społeczności na Madagaskarze.

Cel?
Na Madagaskarze zakup protezy przedramienia jest rzeczą niemal niemożliwą.
Zaprojektowanie protezy i niedrogie jej wyprodukowanie w pracowni FabLab Solidaire jest rozwiązaniem pozwalającym osobom z amputowanymi kończynami górnymi na uprawianie sportu oraz na pewien rodzaj integracji społecznej… Proteza dodatkowo przywraca możliwość chwytania przedmiotów w życiu codziennym.

Jak?
Sprzęt z pracowni FabLab umożliwia jednocześnie przeanalizowanie niezbędnego zakresu ruchów oraz wyprodukowanie przedmiotu.
Etap badawczy i burza mózgów zaowocowały wyborem sportu najbardziej popularnego w kraju i najbardziej dostępnego dla osób niepełnosprawnych, a także pomysłem stworzenia protezy przedramienia. W rzeczywistości badania przeprowadzone przez grupę dowiodły, że ruchy wykonywane podczas gry są możliwe do odtworzenia w sposób bioniczny. Modelowanie 3D, projekt i wycinanie laserowe oraz składanie części to poszczególne etapy, które finalnie doprowadziły prace do fazy testowej przeprowadzanej przez stowarzyszenie osób niepełnosprawnych.

 

partager

 

prix des internautes
 

trois autres projets au hasard

Uniwersalny adapter zastępujący rękę, do trzymania rakiety tenisowej przez osoby niepełnosprawne lub po amputacji ręki: dostosowany do każdej budowy kończyny górnej i wszystkich rodzajów rakiet!

Adapter do rakiety

FabLab Albilab - Albi  

Strona internetowa sprzyjająca współpracy, łącząca osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi w celu wspólnego uprawiania sportu. Znalezienie odpowiedniego sportu w pobliżu miejsca zamieszkania dla zapewnienia integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi w dziedzinie sportu!

Strona „Wybierz sport”

FabLab coh@bit - Bordeaux  

Dźwiękowy dywan do ćwiczeń fizycznych i zabawy dla osób niewidzących: poruszanie się zgodnie z kierunkiem, z którego pochodzą dźwięki, to jednocześnie możliwość doskonałej zabawy oraz rodzaj aktywności fizycznej. To także szansa na przełamanie izolacji.

Magiczny dywan dla osób niewidzących

FabLab Defko Ak Niep - Dakar  

pied le challenge des fablabs solidaires

pied article

Wyszukiwanie