I make 4 my city : Bioniczna ręka do gry w kule

 

Projekt
Bioniczna ręka do gry w kule

FabLab Mamiratra - Antananarivo  

Zaproponowanie młodym Madagaskarczykom z amputowanym przedramieniem protezy umożliwiającej uprawianie tej olimpijskiej dyscypliny sportu. To prawdziwe społeczne spoiwo w kraju, gdzie nikt nie może pozwolić sobie na zakup protezy.

Kto, co?
Pięciu młodych ludzi, w tym jedna dziewczyna – wszyscy studenci w wieku 22 lat, spośród których niektórzy przedwcześnie zakończyli naukę – postanowiło uczynić grę petanque dostępną dla osób niepełnosprawnych, projektując i wykonując niedrogą protezę. Oprócz korzyści płynących z uprawiania sportu, petanque jest również narzędziem do tworzenia społeczności na Madagaskarze.

Cel?
Na Madagaskarze zakup protezy przedramienia jest rzeczą niemal niemożliwą.
Zaprojektowanie protezy i niedrogie jej wyprodukowanie w pracowni FabLab Solidaire jest rozwiązaniem pozwalającym osobom z amputowanymi kończynami górnymi na uprawianie sportu oraz na pewien rodzaj integracji społecznej… Proteza dodatkowo przywraca możliwość chwytania przedmiotów w życiu codziennym.

Jak?
Sprzęt z pracowni FabLab umożliwia jednocześnie przeanalizowanie niezbędnego zakresu ruchów oraz wyprodukowanie przedmiotu.
Etap badawczy i burza mózgów zaowocowały wyborem sportu najbardziej popularnego w kraju i najbardziej dostępnego dla osób niepełnosprawnych, a także pomysłem stworzenia protezy przedramienia. W rzeczywistości badania przeprowadzone przez grupę dowiodły, że ruchy wykonywane podczas gry są możliwe do odtworzenia w sposób bioniczny. Modelowanie 3D, projekt i wycinanie laserowe oraz składanie części to poszczególne etapy, które finalnie doprowadziły prace do fazy testowej przeprowadzanej przez stowarzyszenie osób niepełnosprawnych.

 

udostępnij

 

Nagroda Internautów
 

Trzy inne losowo wybrane projekty...

Uniwersalny adapter zastępujący rękę, do trzymania rakiety tenisowej przez osoby niepełnosprawne lub po amputacji ręki: dostosowany do każdej budowy kończyny górnej i wszystkich rodzajów rakiet!

Adapter do rakiety

FabLab Albilab - Albi  

Pochylnia wspomagająca do uprawiania Bocci stworzona w FabLab Solidaire w Bordeaux w celu uczynienia z tego sportu strategicznego dyscypliny sportowej dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia o nazwie Faboccia jest przystosowana do wszystkich sportów wywodzących się z gry w bule oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Faboccia

FabLab 127° Cap Sciences - Bordeaux  

Prototyp sportowego wózka inwalidzkiego umożliwiającego lepsze włączenie osób niepełnosprawnych w życie sportowe i społeczne w Tunezji.

Inteligentny wózek

FabLab Jeunes Science de Tunisie - Tunis  

Wyzwanie dla zespołów FabLab Solidaire

W pracowniach FabLab Solidaire młodzi ludzie odkrywają produkcję cyfrową. Dzisiaj wyzwanie Imake4MyCity zachęca ich do tworzenia rozwiązań umożliwiających uprawianie sportu przez wszystkich i w każdym miejscu, sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych w sporcie oraz zmieniających sposób postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo. A zatem zmniejszających nierówności.

Wyszukiwanie